Jak możemy pomóc?

Naszaprzestrzen.pl to autorskie narzędzie Fundacji Napraw Sobie Miasto, pomagające wprowadzać zmiany w mieście. Od 2012 r. współpracujemy z samorządami oraz formalnymi i nieformalnymi grupami mieszkańców. Wspólnie tworzymy koncepcje zagospodarowania i funkcjonowania przestrzeni miejskich, które oparte są na szczegółowych diagnozach potrzeb, a w niektórych przypadkach również mediowaniu konfliktów przestrzennych. Prowadzimy warsztaty projektowe i równocześnie organizujemy grupę „inwestorów”, która będzie identyfikowała się z całym procesem planowania, a później zadba o konsekwentną realizację jego wyników.
Konkretne inwestycje

Konkretne inwestycje

Chcesz, żeby przebudowa przestrzeni publicznej w twojej gminie była akceptowana i szanowana przez mieszkańców otoczenia? Zaprojektuj ją razem z nimi w przejrzysty sposób.

1. Zrób diagnozę.
2. Przeprowadź warsztaty projektowe.
3. Wyłoń grupę “inwestorów” i opracuj system zarządzania projektem.


Strategie i plany

Strategie i plany

Chcesz, żeby mieszkańcy odnaleźli się w skomplikowanej strukturze dokumentu strategicznego lub planistycznego? Przygotuj je w sposób zrozumiały, angażując różnych partnerów.

1. Stwórz zespół złożony z urzędników i liderów lokalnych.
2. Przeprowadź szeroką kampanię informacyjną.
3. Zrób diagnozę, na której oparta będzie wizja.

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Chcesz, żeby budżet partycypacyjny był narzędziem tworzenia dobrego miasta? Opracuj koncepcję, która będzie spinała wszystkie projekty, a później monitoruj i oceniaj działania.

1. Z mieszkańcami zbuduj wizję dla obszaru, gdzie realizowane będą projekty.
2. Zrób społeczną ewaluację procedury.
3. Zarządzaj projektami w przejrzysty sposób.

Co jest wartością naszej metody?

Co jest wartością naszej metody?

1. Skupiamy się na ciągłym procesie podejmowania decyzji w odniesieniu do przestrzeni miejskiej, a nie jednorazowym wydarzeniu warsztatowym.
2. Dążymy do tego, żeby każdy proces miał swojego „właściciela”, który czuje się odpowiedzialny za jego wyniki.
3. Proces zamykamy widoczną zmianą w krótkim czasie, nawet wtedy, gdy jest to wyłącznie jeden z elementów większego planu lub projektu.
4. Myślenie o planie i projekcie opieramy na zasadach zwinnego zarządzania.

Nasz zespół

Zespół warsztatowy Fundacji Napraw Sobie Miasto tworzą eksperci, którzy kochają miasta i demokratyczne mechanizmy urbanistyczne.
Anna Karłowska
Anna Karłowska
urbanistyka, analiza biznesowa
Paweł Jaworski
Paweł Jaworski
urbanistyka, filozofia
Paweł Wyszomirski
Paweł Wyszomirski
zarządzanie projektami, nauka obywatelska
Tobiasz Nykamowicz
Tobiasz Nykamowicz
inżynieria transportu
Małgorzata Łukowicz
Małgorzata Łukowicz
architektura, nadzór inwestorski

Efekty projektowania partycypacyjnego

Przykłady efektywnego zastosowania narzędzi projektowania partycypacyjnego przez samorządy - naszych partnerów.

Uzyskaj certyfikat uczącego się budżetu obywatelskiego

Aktualności