Rewolucja miast – skąd uzyskać środki?

Miasta to przestrzenie publiczne, a których korzystają codziennie wszyscy mieszkańcy nieodpłatnie. Współcześnie jedną z bardziej popularnych i efektywnych metod pozyskiwania zarówno środków pieniężnych jak i informacji są społeczności internetowe, jak fora czy portale społecznościowe. Samo pojęcie często wzbudza niechęć wśród tłumu, jednak warto wspomnieć o tej idei w zakresie modernizacji miast, gdyż nie jest ona aż tak oczywista.

Crowdsourcing rozwiązaniem?

Pojęcie crowdsourcingu zostało po raz pierwszy użyte w 2006 roku przez Jeffa Howe’a w artykule opublikowanym dla czasopisma Wired. Rozumie się przez to przypisywania obowiązków tradycyjnych pracowników grupie bądź społeczności ( z angielskiego słowa te oznaczają czerpanie źródeł). Potocznie więc zjawisko to oznacza pozyskiwanie i wykorzystywanie pomysłów od zwykłych ludzi. Zasada ta świetnie się sprawdza, gdyś perfekcyjnie pozwala określić ścieżkę rozwoju dla danego zjawiska – konsumenci sami najlepiej znają swoje potrzeby. Tworzy to świeże spojrzenie na dane zagadnienie wraz z nowymi możliwościami i kreowaniem lepszych, wcześniej niewidocznych rozwiązań. Jeff Howe opracował również skrótową wersję definicji słowa – jest to zastosowanie zasad wolnego oprogramowania do tematyki niezwiązanej z naukami informatycznymi.

Wadliwe modele finansowania

W nawiązaniu do powyższego, termin crowdfunding opiera się na wspólnym działaniu grupy osób przekazujących zwykle niewielkie sumy pieniędzy na jasno określony cel, np. przemianę miast. Zwykle metoda ta używa jest za pośrednictwem internetu bądź sms i opiera się albo na bezzwrotnej wpłacie albo na pożyczce, np. Kiva.
Modele te poprzez swoje niewielkie doświadczenia mają wiele wad i nie są uznawane za uniwersalne rozwiązanie. Jednak coraz częściej stosuje się je jako alternatywy do popularnych konsultacji społecznych (np. przy modernizacji przestrzeni publicznych czy lokalizacji przystanków autobusowych). Znaczącym problemem jest dysonans występujący pomiędzy kosztami, a przyjaznością i faktycznymi potrzebami odbiorców. Dodatkowo zastosowanie tego systemu odbywać powinno się w środowisku przyjaznym dla społeczeństwa, co również przyczynia się do występowania wielu trudności.