Jak przetworzyć miejsca publiczne – podręcznik

Zrównoważony rozwój – umiejętność kreowania przyjaznych miast

Dzięki zaangażowaniu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska jedna z ciekawszych pozycji dotycząca tworzenia przyjaznych ludziom przestrzeni publicznych została przetłumaczona na język polski. Autorami tłumaczenia są osoby zatrudnione w amerykańskiej organizacji Project for Public Spaces w Nowym Yorku, trudniącej się tym zawodem od prawie 50 lat.