Czym jest Nowa Urbanistyka?

“Urban village” to nurt w projektowaniu miast rozwijający się w USA oraz Europie od lat 80. (w Polsce nazwiemy go “nową urbanistyką”). Jest zaliczany do postmodernizmu. Jego głównym założeniem jest skupienie się na społeczności lokalnej, wprowadzenie udogodnień mających ułatwić poruszanie oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa, mieszkańców miast.
Nurt ten cechuje się wyróżnieniem centrum ( miasta posiadają plac centralny – rynek) raz urozmaiconą zabudową. Posiada odniesienia do miast europejskich z przełomu XIX I XX WIEKU. Charakteryzuje się powrotem do ruchu pieszego i rowerowego, ograniczając jednocześnie użycie samochodów. Jest zaprzeczeniem zasiedlania przedmieść, wprowadza strefy wolnego ruchu.
Dwa najważniejsze dla tego ruchu dokumenty, przyjęte podczas kongresu na początku XXI wieku można zobaczyć poniżej. Zostały przygotowane przez Congress for the New Urbanism.